Belangrijke personen - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Het Jodendom

Belangrijke personen.

In het jodendom worden stervelingen niet vereerd met uitzondering van Mozes en David.

Mozes werd door God gekozen om de Israëlieten uit de Egyptische slavernij bevrijdt en door de woestijn naar het beloofde land geleid. Hij wordt gezien als de sleutel in het verbond met Israël. Hij staat symbool voor een barmhartige leider. De locatie van zijn graf is onbekend om verering te voorkomen.

David is het symbool voor een politiek leider die de gouden eeuw van de Joden inleidde.

Ezra  wordt gezien als de tweede wetgever. Hij was degene die de Tora tot wet van het hele land maakte. De joden zien hem als verantwoordelijk voor de zegen van God als dank voor de nieuwe tempeldienst.

Hillel (1 ste eeuw v.Chr.) is het prototype van een rabbijnse jood. Zijn streven naar  tikkoemolam was de motivatie om een hoge staat van geleerdheid te verwerven. Hij bleef echter bescheiden en werd alom gerespecteerd voor zijn wijsheid.

Rabbi Akiva (50-135 n.Chr.) was een schaapsherder zonder scholing voordat hij als volgeling van de valse Messias Simeon Bar Kochba werd gedood door de Romeinen en het symbool werd voor de Joodse martelaar.

Beroeria is de enige vrouw die vermeld wordt in de Talmoed. Haar geleerdheid was gelijk aan die van vele mannen. Er zijn talrijke verhalen over haar wijsheid, menselijkheid en tot op de dag van vandaag is zij een grote inspiratiebron voor joodse vrouwen om te studeren.

In de middeleeuwen waren Rashi en Rambam de twee bekendste geleerden van het jodendom. Rabbi Schlomo Yitzhaki (Rashi, 1040-1105) woonde het grootste deel van zijn leven door in Troyes, Frankrijk maar studeerde in Duitsland. Hij was degene die de commentaren op de bijbel en Talmoed toegankelijk maakte. Hij deelde zijn kennis van met zijn dochters, wat in die tijd hoogst ongebruikelijk was.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu