Chronologie - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Christendom

Chronologie

ca. 4 v.Chr.

Geboorte van Jezus van Nazareth.

ca. 30 n.Chr.

Kruisiging van Jezus.

ca. 40-64

Optreden van Paulus.

ca. 70-100

Ontstaan van de nieuwtestamentische evangeliën.

313

Èdict van Milaan, einde van de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk.

325

Concilie van Nicea formuleert het trinitarisch dogma; ontwerp Niceense geloofsbelijdenis.

392

Verbod op heidense godsdiensten in het Romeinse Rijk.

354-430

Augustinus van Hippo, theoloog.

451

Concilie van Chalcedon.

ca. 543

Dood van Benedictus, stichter van het westerse monastieke leven.

590-604

Regering van Paus Grauwgors de Grote.

638-56

Arabische verovering van Egypte, Palestina, Syrië en Mesopotamië.

800

Karel de Grote wordt door paus Leo III tot Romeins keizer bekroond.

863

Begin van de kerstening van de Slavische volken door Cyrillus en Methodius.

950-1000

Kerstening van Europa voltooid.

1054

Schisma tussen de oosterse (orthodoxe) en westerse (rooms-katholieke) kerk.

1095-9

Eerste kruistocht naar het heilige land.

 
 
 

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu