De Dood - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Islam

De Dood.

 

De koran ziet de dood niet zozeer als een einde maar als een terugkeer naar God, de bron van alle dingen, de Schepper, en de enige die in het bezit is van de waarachtige, volmaakte werkelijkheid. Zoals God alles tot leven roep, zo bepaalt hij ook het moment waarop dat leven ophoudt. ‘Ieder levend wezen zal de dood proeven. En wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een verzoeking. En tot ons zullen jullie teruggebracht worden.’

De dood is dus de toestand waarin God het tijdelijke leven dat de mens op aarde leidt weggenomen heeft, een verschuiving van de ene levenssfeer naar de ander. Het aardse leven is vergankelijk, incompleet en – aangezien alleen God volmaakt kan zijn – onvermijdelijk gebrekkig. De dood is eveneens een tijdelijke toestand. Het fysieke lichaam valt uiteen en verdwijnt, maar de ziel, bevrijd van fysieke beperkingen, beweegt zich naar een andere sfeer. De islamitische traditie kent dus een leven na de dood. Kennis hiervan kan alleen worden verkregen door de goddelijke openbaring, de koran. Het geloof in een leven na de dood wordt als een essentieel onderdeel van het islamitische geloof beschouwd omdat de moslim hiermee Gods indrukwekkende aanwezigheid erkent. Het functioneert ook als verklaring voor de betekenis en het doel van dit leven met zijn vele eisen en beproevingen.

In de islam zien we zowel het geloof in een individueel oordeel na de dood, als de voorstelling van een laatste apocalyptisch oordeel van alle zielen. Zowel in de Hadith als in commentaren en meer populaire beschrijvingen wordt het lot van de enkeling meestal beschreven in verschillende fasen. Eerst houdt het functioneren van het lichaam op, waardoor de ziel vrijgelaten wordt die door twee engelen wordt onderzocht. De ziel verblijft dan tot het einde van de wereld in het graf tot alle mensen opgewerkt worden uit de dood om het laatste oordeel te ondergaan. God zal de mens beoordelen op grond van hun reactie op de profetische boodschap die door Mohammed en de profeten vóór hem verkondigd is. Deze reactie moet er een geweest zijn van gehoorzaamheid aan de goddelijke wil: de ongelovige verwerpt het gedrag dat in de koran en in de Hadith is gecodificeerd en gaat naar de hel, terwijl de ware gelovige, wiens daden in overeenstemming zijn met de profetische  traditie, naar het paradijs gevoerd wordt. De koran herinnert zijn lezers keer op keer aan deze beloningen en bestraffingen en schildert levendige gedetailleerde beelden van hemel en hel.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu