De Hemel - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Chinese traditie

De Hemel.

 

De Chinese preoccupatie met het goddelijke neemt twee vormen aan. Aan de ene kant is er een breed scala van actieve goden en geesten. Vele hiervan worden in heiligdommen en tempels vereerd. Aan de andere kant richt veel religieuze activiteit zich op de ordeningsprincipes – kosmische krachten en concepten over de ultieme werkelijkheid – die eerder het onderwerp zijn van contemplatie dan van verering. Voor de meeste mensen bestaat het contact met het goddelijke uit verering van en offergaven aan de goden en godinnen die hen in het dagelijks leven kunnen helpen en bescherming kunnen bieden tegen gevaren. De filosofische taoïsten, confucianisten, en boeddhisten uit intellectueel georiënteerde sekten als het chan-boeddhisme, richten zich meer op het sterven naar inzicht en verlichting dan op verering en smeekbeden.

De Chinese goden zijn gerangschikt in een hemelse bureaucratie die gemodelleerd is naar de bureaucratie van het keizerlijke China. Het pantheon omvat taoïstische figuren, boeddha’s  en bodhisattva’s, en een massa van persoonlijkheden uit de Chinese folklore en legende. Iedere godheid heeft een specifieke functie en de gelovige kiest voor iedere behoefte de geschikte uit. Er zijn verschillende godheden die bepaalde ziekten genezen, de kinderlozen nageslacht schenken, soldaten of zeelieden beschermen en de gemeenschap rijkdom en geluk brengen. Men kan de goden verzoeken om de voorouders bij te staan of om gevaarlijke geesten die de orde verstoren te beheersen.

Hooggeplaatste goden oefenen gezag uit over degenen die in de aardse bureaucratie dezelfde rang hebben als hun hemelse ondergeschikten en omgekeerd. Afhankelijk van hun optreden kunnen goden net als hun sterfelijke overheidsdienaren, promotie maken of worden gedegradeerd. Degenen die hun plichten niet op de juiste manier vervullen kunnen door hun meerderen in de hemelse bureaucratie of door aardse ambtsdragers van een hogere rang gestraft worden. Een god die er bijvoorbeeld niet ins laagt om tijdens een droogte regen te brengen, kan uit de tempel verwijderd worden en in de zon worden achtergelaten – om hem eens te laten merken hoe het is om heet en droog te zijn. Degenen die voorbeeldige diensten leveren kunnen beloond worden met een promotie.

De laagst geplaatste in de hemelse bureaucratie is iemands lokale god, Tudi Gong, de ‘God van de Aarde’. Iedere buurt en elk dorp heeft zijn eigen Tudi Gong, die vergeleken wordt met een wijkagent of dorpsbeambte. Het is zijn taak om de rust te handhaven, om lokale geesten die moeilijkheden veroorzaken te temmen, en om op de hoogte te zijn van alles wat er in zijn gebied gebeurt.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu