De Leer - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Chinese traditie

De Leer.

 

Heilige geschriften in de formele Chinese religieuze tradities bestaan voornamelijk uit geschriften die niet beschouwd worden als de woorden van het goddelijke. Het is eerder zo dat talrijke belangrijke oude teksten een canonische status hebben verworven binnen een of meer, of alle hoofdtradities. De confucianistische geschriften spelen hierbij een centrale rol. Hoewel tot voor kort maar een klein percentage van de Chinezen kon lezen n schrijven, zijn de ideeën en waarden die in de confucianistische canon worden belichaamd zo invloedrijk geweest dat zij onderdeel vormen van de culturele identiteit van het Chinese volk. Zij vormden gedurende twee millennia de basis van China’s ambtelijke examens – en dus van het bestuur. De geleerden-beambten die het keizerrijk bestuurden pasten de lessen die zij uit de canon leerden toe op eigentijdse problemen.

De overkoepelende zorg van de confucianistische canon, die uit de ‘Zes Klassieken’ en ‘Vier Boeken’ bestaat, betreft de harmonie in de sociale orde. Confucius zag zichzelf niet als een schepper maar als een bemiddelaar van de wijsheid van de wijze koningen uit de oudheid. Volgens hem was deze wijsheid vooral toegankelijk door middel van de studie van zes klassieke teksten: het Boek der Veranderingen (Yi Jing), het Boek der Geschiedenis, het Boek der Oden, de Annalen van Lentes en Herfsten, het Boek der Riten en het verloren gegane Boek der Muziek. Traditioneel wordt aan Confucius toegeschreven dat hij de auteur is van de Annalen en van een commentaar op de Yi Jing en dat hij de overige teksten heeft bewerkt. Volgens de moderne wetenschap werden deze teksten opgesteld ten tijde van de Zhou-dynastie en het Boek der Geschiedenis wellicht nog eerder. Confucius ontleende aan het Boek der Geschiedenis en de Annalen allerlei morele lessen en voorbeelden van goed bestuur. Hij stelde ook dat men om een ontwikkelde ´superieure persoon´ te worden, doorkneed moest zijn in de muziek, poëzie, kosmologie, divinatie en etiquette zoals die in de andere boeken werden gepresenteerd.

Confucius’ eigen voorschriften voor een ideale samenleving zijn bewaard gebleven in de Analecta, een verslag van zijn uitspraken zoals die door zijn leerlingen werden opgetekend. In de Analexta laat hij zien hoe de riten (li) van vroege Chinese keizers – van staatsceremonies tot etiquette – een sjabloon voor de probleemloze en juiste menselijke omgang bieden. De overige die boeken, Mencius, Grote Geleerdheid en de Leer van het Midden beschrijven eveneens manieren om tot een deugdzaam bestuur en een harmonieuze samenleving te komen. Al deze confucianistische teksten werden geschreven in de beknopte, verfijnde taal van het klassieke Chinees, wat geleid heeft tot een traditie van commentaren om hun betekenis toe te lichten.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu