De Profeet - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Islam

De Profeet.

 

De persoon van Mohammed is voor het ontstaan van de islam en sindsdien voor het dagelijkse leven van moslims van onschatbaar belang geweest. Hij wordt vereerd als de volmaakte moslim, hij is het grote voorbeeld voor ieder die een islamitisch elven wil leiden. Zijn levensloop is opgetekend in een aantal geschriften die voornamelijk afkomstig zijn uit de eerste eeuwen van de islam en deze geschriften vormen de basis voor de latere, meer uitgebreide literatuur.  De vroegste werken omvatten biografieën van de profeet en dienst familie, historische werken zoals van al-Tabari en de Hadieth, een verzameling verhalen over de woorden en daden van de profeet. De koran is natuurlijk een unieke bron voor de kennis van het leven van de profeet, zowel als verslag van de openbaringen die hij van God ontving, als van mededelingen over Mohammeds carrière, hoewel gegevens hieromtrent vaak moeilijk te interpreteren zijn.

De hier genoemde werken bevatten alle legendarische verhalen die op de een of andere manier in de werkelijkheid zijn geworteld. Volgens Mohammed ibn Isjak en andere biografen is Mohammed geboren in Mekka rond 570 n.Chr.   in de Banoe Hasjiem-clan, die tot de stam van de Koeraisjieten behoorde. Hij werd al vroeg wees. Hij groeide op in het huishouden van zijn oom Aboe Talib en er wordt over hem verteld dat hij als kind al opvallend rechtschapen was, was hem de bijnaam al-Amien bezorgde. Er wordt ook verteld dat hij  door een aantal voorspellingen al vroeg als profeet werd aangewezen. Zijn reputatie trok de aandacht van een oudere vrouw Chadiedja, een koopvrouw die zijn eerste vrouw werd en de moeder van zijn vier dochters, waaronder Fatima, die speciaal door de sji’ieten vereerd wordt.

Mohammeds profetische missie begon tijdens een van zijn talrijke perioden van eenzame meditatie. In het jaar 610 n.Chr., in een grot in de berg Hira waar men uitkijkt over Mekka, verscheen naar verluidt de engel Gabriël aan hem en gaf hem zijn profetische opdracht. Na zijn aanvankelijke angst overwonnen te hebben, begon Mohammed de monotheïstische boodschap te verkondigen die hem geopenbaard was. Eerst trok hij slecht een klein groepje belangstellenden, maar langzamerhand bereikte hij een groter publiek.

In deze periode van groeiende oppositie in Mekka genoot Mohammed de bescherming van zijn oom en van Chadiedja. Maar hun beider dood maakte hem kwetsbaar en daarom verruilde hij Mekka voor Jathrib. Deze reis, die volgens de traditie op 16 juli 622 plaatsgevonden heeft, markeert voor moslims het begin van hun gemeenschappelijke geschiedenis.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu