De Wetten - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Het Jodendom

Wetten.

De belangrijkste religieuze tekst is de Tora, een woord dat meestal wordt vertaald als ‘wet’ maar oorspronkelijk ‘onderwijzing’ of ‘instructie’ betekent. Tora slaat alleen op de eerste vijf boeken van de bijbel, ook wel aangeduid als  de boeken van Mozes of als Pentateuch. In deze boeken vindt je de Bijbelse verhalen over de oorsprong van de wereld, de voorouders van Israël, de slavernij in Egypte en de bevrijding daaruit, het ontvangen van de tien geboden op de berg Sinaï en over de zwerftocht van de Israëlieten door de woestijn voorafgaande aan hun toch naar het beloofde land. De rabbijnen uit de Talmoedische tijd hebben 613 geboden uit de Tora afgeleid.

‘Tora’ kan ook worden begrepen als de aanduiding van de hele bijbel, die uit drie delen bestaat. Het gedeelte na de Pentateuch word de ‘Profeten’ genoemd (Nevi’im). Dit gedeelte bestaat uit historische en profetische literatuur. Het derde deel bestaat uit elf boeken en wordt de ‘Geschriften’ (Ketuvim) genoemd.  Dit is een mengsel van poëzie, wijsheidsliteratuur, profetie en geschiedschrijving.

De Tora is de belangrijkste en vormt de kern van het joodse geloof en de daar bijbehorende gebruiken maar is zelf een belangrijk voorwerp van verering. De Tora-rol word bewaard in een nis in een muur in de richting van Jeruzalem. Dit is de richting waarop gebeden wordt. Elke week wordt er een stuk voorgelezen uit de Tora in de synagoge.

De manier waarop men in het jodendom de bijbel interpreteert komt vaak overeen met de geleerde methode die we midrash noemen. Dit staat voor het onderzoeken van een Bijbelse tekst om daaruit hetzij juridische (midrash halacha), hetzij niet-juridische inzichten (midrash haggada) af te leiden. Deze laatste is de meeste toegankelijke van de twee.
Als aanvulling op deze geschriften zijn er in de loop der eeuwen commentaren en antwoorden uitgebracht. Deze literatuur wordt tot op heden nog steeds uitgebreid.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu