Eenwording - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Christendom

Mystieke eenwording.

 

Christelijke mystiek is in essentie theïstisch, dat wil zeggen gebaseerd op de notie van een transcendente. God met een typerende nadruk op de goddelijke liefde. In het algemeen ziet men de mystieke ervaring in christelijke noties omtrent God wordt uitgedrukt en de relatie tussen God en de menselijke ziel is een terugkerend element. De talrijke geschriften van christelijke mystici worden vaak in tweeën gedeeld: geschriften waarin de intellectuele discussie over de mystieke filosofie wordt gevoerd en beschrijvingen van concrete mystieke ervaringen. In deze literatuur vindt men als gemeenschappelijk thema de onnoembaarheid van de mystieke eenwording met God.  De filosofische mystiek analyseert de aard van de eenwording met God, terwijl men bij de praktische mystiek ziet dat in metaforisch taalgebruik deze ervaring zélf wordt beschreven.

De individuele verslagen van christelijke mystieke ervaringen vertonen grote onderlinge verschillen. Wat ze echter gemeenschappelijk hebben is dat alle mystici op de een of andere manier een direct ervaring van de aanwezigheid God beschrijven, die door wetenschappers en theologen doorgaans aangeduid wordt als ‘mystieke eenwording’ met God. Mystieke eenwording vereist doorgaans een langdurige voorbereiding, het is een levensweg die begint met het ‘ontwaken’, gevolgd door een periode van loutering, dan bereikt men de ‘verlichting’ en uiteindelijk de ervaring van de eenwording met God. Voor anderen is het echter een plotseling optredende transcendente ervaring die hen onvoorbereid treft en waardoor hun leven diepgaand verandert. De spirituele weg van de mysticus is een weg van reflectie en wereldverzaking.

De wortels van de christelijke mystiek zijn in De Schrift te vinden. Met name Paulus dacht dat de gelovige door de liefde voor Christus de aanwezigheid van God kon ervaren. Niettemin was de vroege christelijke mystiek, ondanks een sterk contemplatief element, in essentie intellectueel en filosofisch, gebaseerd op het Griekse en Romeinse denken. De filosoof Plotinus bijvoorbeeld, schreef uitgebreid over de notie van ‘het Absolute’. Hij zag wereldverzaking en contemplatie als de meest geëigende wijze om tot eenwording met God te komen. In een poging om de Griekse filosofie met de christelijke theologie te verzoenen, zag Augustinus God in het centrum van de werkelijkheid, verheven boven elke gedachte en het concrete bestaan. De eerste die de term ‘mystieke theologie’ gebruikte, was de schrijver die bekendstaat als Pseudo-Dionysius de Areopagiet. Hij bracht het vroegchristelijke ascetisme op een intellectueel plan.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu