Geesten - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Japanse traditie

Geesten.

 

Het Japanse woord kami wordt vaak vertaald als  ‘godheid’ (een god of godin), maar in werkelijkheid duidt het op een uiterst breed scala aan geesten in combinatie met tal met mysterieuze en bovennatuurlijke krachten en ‘essentie’.  In de Kojiki wordt vermeld dat er acht miljoen kami bestaan, wat in het Japans een manier is om te zeggen dat het aantal oneindig is. Zij omvatten een telbare vaag omschreven beschermgoden van clans, dorpen en buurtschappen (ujigami), ‘geesten van plaatsen’ – de essentie van markante geografische kenmerken waaronder bergen, rivieren en watervallen en andere natuurlijke fenomenen, zoals de kamikazi (‘goddelijke wind’), de tyfoon die Japan redde van een Mongoolse invasie uit zee in de dertiende eeuw. Sommige kami zijn oni, demonische, wraakbeluste geesten; andere zijn mengvormen van goedgezinde geïmporteerde boeddhistische en taoïstische godheden.

Vooroudergeesten vormen een andere belangrijke categorie van kami. In het shintoïsme gelooft men dat iemands ziel na de dood van haar sterfelijke ‘gastheer’ een kami wordt, en de kami van de voorouders van een familie worden vereerd op de huisaltaren. Sommige voorouder-kami, zoals de geesten van de moderniserende keizer Meiji en andere heersers, worden soms de focus van bredere culten. Meiji’s  schrijn is bijvoorbeeld  het belangrijkste shintoïstische heiligdom in Tokyo. De kami van alle Japanse oorlogsdoden sinds 1872 worden vereerd Tokyo’s controversiële Yasukuni-heiligdom.

De meest bekende kami zijn de antropomorfe goden en godinnen die opkwamen tijdens wat de oude teksten het ‘Tijdperk der Goden’ noemen. Dit zijn de  ‘hemelse kami’ (amatsukami), zoals de wijd vereerde zonnegodin Amaterasu, en de ‘aardse kami’ (kunitsukami), zoals de populaire Okuninushi, de beschermgod van Japan en haar keizers. Okuninushi wordt vereerd in Izumo Taisha, het tweede meest belangrijke shintoïstische heiligdom na dat van Amaterasu in Ise

Andere belangrijke kami zijn Inari, de rijstgod, die algemeen vereerd wordt als de godheid die een overvloedige rijstoogst verzekert en daardoor algemene welvaart. Zijn cultus is daarom met name belangrijk voor winkeliers, handelaren en kunstenaars, Inari’s boodschapper en bewaker is de vos en afbeeldingen van dit dier zijn dan ook in alle heiligdommen van de god prominent aanwezig. In de oudheid werd Inari ook beschouwd als de patroon van de zwaardsmeden.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu