Heilige plaatsen - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Boeddishme

Heilige plaatsen.

 

In zijn laatste instructies aan zijn leerlingen, zoals deze in de Pali Mahaparinibbana Sutra staan opgetekend, verzocht de Boeddha dat zijn lichaam zou worden gecremeerd en dat de overblijfselen in een aantal stoepa’s of grafheuvels zouden worde bijgezet om als richtpunten voor verering en meditatie te dienen. De basisvorm van een boeddhistische schrijn is een kopie van de eerste stoepa’s met een grote grafheuvel in het midden, omgeven door een hek en bekroond door een vierkante constructie met een centrale paal met meerdere parasols. In de eerste stoepa’s waren de relieken van de Boeddha in de vierkante constructie geborgen, maar laten werden zij in de centrale heuvel bijgezet. Toen de vorm van de stoepa zich in India gaandeweg verder ontwikkelde, ging men de heuvel versieren met afbeeldingen van de Boeddha, gebeurtenissen uit zijn leven of met belangrijke verhalen uit boeddhistische teksten. Om de Boeddha bij zo’n traditioneel heiligdom eer te bewijzen, kon de gelovige op dezelfde manier een gave aanbieden als een hindoeïstische gelovige dat aan de beeltenis van een god zou doen, met bloemen, kaarsen, wierook, enzovoort. Men kon ook rond de stoepalopen in een rituele rondgang.

De basisvorm van de stoepa werd in verschillende landen op verschillende wijze bewerkt. In Zuidoost-Azië hebbend e stoepa’s gewoonlijk de traditionele, lage, ronde vorm behouden. In Tibet is de stoepa verticaal verlengd tot de vorm van een mchod-rten (chorten) of ‘plaats voor gaven’. In China, Korea en Japan is de hoge vorm van de pagode ontleend aan de elegante parasols die de top van de stoepa’s in India pleegden te versieren.

Bij de Borobudur, de grote boeddhistische tempel op Java, is de simpele rondgang uitgebreid tot een serie omhooggaande galerijen die versierd zijn met het verhaal van Sudhana, een jonge Mahayana-pelgrim op zoek naar verlichting. Bovenaan komt de gelovige op een open platform met een serie individuele stoepa’s, die ieder een beeld van de zittende Boeddha tonen. In het midden van het platform staat een grote, lege stoepa, die, zo lijkt het, de lege helderheid van het bewustzijn van de Boeddha’s symboliseert. Er bestaan in de boeddhistische wereld ook nog andere elegante en krachtige representaties van het ontwaken van de Boeddha.

Indiase boeddhisten vestigden een traditie van tempelbouw volgens de hindoeïstische stijl. De vroegste boeddhistische tempels ontstonden in grote open ruimte waar de gelovigen voor een kleine stoepa of beeltenis van de Boeddha konden staan of zitten. Soms bevond de beeltenis van de Boeddha zich in een aparte ruimte die vergelijkbaar was met de garbharha of ‘baarmoeder-huis’ van een hindoeïstische tempel.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu