Het begin - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mythologie > Inleiding

Het begin.

Een algemeen thema in scheppingsmythen is de wil van een schepper-god, die de aarde van de hemel scheidt, de aarde vormgeeft, en mensen maakt. In de oude Egyptische Mythen was deze god Ra of Amon Ra, die zichzelf schiep door te zeggen: ‘Ik ben!’ alvorens de scheppingskrachten in gang te zetten door te masturberen. De gedachte dat de wereld door een wilsdaad werd geschapen is ook te vinden in de mythologie van de Keres in het Amerikaanse zuidwesten; hun Denkende Vrouw spon het heelal uit haar gedachten. In de Egyptische mythologie verrijst bij de schepping een berg uit de zee Nun, terwijl de Babylonische scheppingsmythe vertelt over het ontstaan van alle dingen uit de vereniging van zoet en zout water. In veel culturen is sprake van een bemiddelaar die aarde vanuit de oerdiepten haalt om land te vormen.

De Ainu, de inheemse bewoners van Japan, vertellen hoe scheppen Koton-kor-kamui vanuit de hemel een rouwkwikstaart zond om aarde van de bodem van de oerstroom te halen om land  te maken; onder de inheemse Noord-Amerikanen neemt de ‘aarde-duiker’ de vorm aan van onder andere een bever, een nerts, een muskusrat, een fuut, een schildpad of een eend. Soms is deze figuur een medeschepper die de wereld wilt bederven, zoals in de Siberische mythe van Ülgan en Erlik. Toen Erlik van zijn duik naar de bodem van de oceaan terugkwam bewaarde hij wat modder in zijn mond, in de hoop zijn eigen wereld te kunnen maken zodra hij had afgekeken hoe dat moest. Toen Ülgan de modder opdracht gaf uit te zetten, stikte Erlik bijna, en de modder die hij uitspoog, vormde de moerassen van de aarde.In bijna alle mythologieën werken de natuurkrachten samen om de wereld te scheppen.

De Himalayaanse scheppingsmythe van de Singpho vertelt dat er in het begin geen arde of hemel ware, maar alleen wolken en mist. Hieruit werd een Wolkenvrouw geboren. Zij baarde twee sneeuwkinderen, die op hun beurt een aardemeisje en een wolkenjongen baarden. Die twee trouwden en hun zoon was de wind. Zijn adem was zo krachtig dat hij zijn wolkenvader wegblies, de hoogte in, en zin aardemoeder droogde, zodat zij de hemel en de aarde vormden.Een dergelijke scheppingsmythe is gemakkelijk te koppelen aan natuurverschijnselen, maar andere zijn veel abstracter en intellectueler. Volgende de Juaneño- en Luiseño-indianen van Californië, was er in het begin helemaal niet, alleen maar lege ruimte, In die lege ruimte vormden zich twee wolken. De ene heette Afwezig en de andere Leeg.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu