Het Geloof - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Japanse traditie

Het Geloof.

 

De oorsprong van het shintoïsme ligt in de prehistorie. Het is een open vraag of de prehistorische Jomon-cultuur een geloof kende dat zich richtte op de verering van kami, althans in enige vorm die lijkt op de huidige. Deze ongeletterde, seminomadische jagers-verzamelaars en vissers produceerden dogu, gestileerde vrouwelijke beeldjes met sterk geprononceerde heupen en borsten. De precieze aard van de geloofsvoorstellingen rond de dogu is onbekend, hoewel zij waarschijnlijk het bestaan van een vruchtbaarheidscultus weerspiegelen. Dogu werden vaak in of bij graven geplaatst na eerst opzettelijk gebroken te zijn – misschien ritueel ‘gedood’ om de spirituele essentie van de dogu te bevrijden. Maar of deze ‘essentie’ gezien werd in termen van iets dat lijkt op de oorspronkelijke shintoïstische kami blijft speculatie.

Met de komst van de meer complexe Yayoi-cultuur begint er typerend shintoïstisch iconografisch bewijsmateriaal te verschijnen. Tussen de grafgiften die in verbad worden gebracht met de Yayoi – rijstbouwer wier thuisland waarschijnlijk ergens in Zuidoost-Azië of Zuid-China lag – zijn kleine beeltenissen van graanpakhuizen die een opmerkelijke gelijkenis vertonen met de architectuur van het heiligdom van Ise, dat ten minste twaalfhonderd jaar onveranderd is gebleven. Ook vrouwelijke vruchtbaarheidssymbolen komen voor, net als stenen knotsen die een fallische symboliek lijken te hebben. De introductie van de natte-rijstcultuur lijkt zaai- en oogstrituelen met zich mee te hebben gebracht die in essentie waarschijnlijk identiek waren aan de shintoïstische rijst-gerelateerde rituelen die tot op de dag van vandaag op het Japanse platteland voortbestaan.

Nauw verbonden met de Yayoi-vruchtbaarheidscultus zijn komma-vormige sieraden die magatama heten, ceremoniële spiegels en heilige zwaarden. Deze spelen alle drie een belangrijke rol in de shintoïstische mythologie en vormen tot vandaag onderdeel van de keizerlijke regalia. Veel geleerden vermoeden dat de meerderheid van de ujigami, de beschermgoden die in verband gebracht worden met de oudst vermelde Japanse uji (clans), uit deze periode dateren. De belangrijkste ujigami was (en  is) Amaterasu, de zonnegodin, de mythologische voortbrengster van de Yamatouji (‘Zonne-clan’): de keizerlijke dynastie.

In de vierde eeuw werd Japan veroverd door ruitervolken uit Centraal-Azië – bijna zeker een heersende elite en geen binnentrekkende bevolking – en de graven van de stamhoofden kregen een nieuwe vorm: de kofun of grafheuvel.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu