Het verloop - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Het Jodendom

Het verloop.

Het huidige Jodendom is gebaseerd op de sociale onrust in het vroege Romeinse Palestina. Herodes de Grote (37-4 v.Chr.) werd gewantrouwd omdat hij geen Jood was maar toch herbouwde hij de heilige tempel. Hij werd opgevolgd door Archelaüs die door zijn  repressieve beleid door de Romeinen werd afgezet in 6 n.Chr. In 66 n.Chr. komen de Joden eindelijk weer in opstand tegen de bezetters. De Romeinen slaan echter terug en verwoestten de tempel in 70 n.Chr. De Bar Kochba-opstand of Tweede Joodse oorlog in 132-135 n.Chr. was de enige andere poging van de joden om de Romeinen te verdrijven. Deze opstand eindigde met de tijdelijke verbanning van alle joden uit Jeruzalem.

Tijdens de Eerste Joodse Oorlog kreeg Yohanan ben Zakkai toestemming van de Romeinen om een school te stichtten in Yavneh (Jamnia). In de volgende paar jaar verschuift het centrum van het Joodse leven van Jeruzalem naar Galilea. Hier hebben generaties geleerde tot in elk detail de gewoonten, de wet, en hun toepassing in het dagelijks leven bediscussieerd. Buiten Palistina vind dit proces plaats in de scholen van Babylon, waar de Babylonische Talmoed tot stand komt.

De geschiedenis joden onder christelijke overheersing is er één van  bijna permanente vervolgingen:

  • Massamoorden.

  • Verdrijvingen.

  • Gedwongen bekeringen.

  • Verantwoordelijk gehouden voor natuurrampen (1348-49).

  • Uitsluiting meeste beroepen gedwongen handelaar of geldleners.

  • Restricties met betrekking tot keuze van woonplaats.


Onder bewind van de Islam kende het Jodendom betere tijden waarin ontplooiing minder lastig was. Nieuwe posities als arts, koopman, ambtenaar bij het hof, dichter of wetenschapper. Dit kende zelfs een hoogtepunt, de Joodse Gouden Eeuw, van de 10de tot de 12de eeuw in Spanje.  

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu