Inleiding - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Islam

Inleiding.

 

De Islam is de derde grote monotheïstische traditie die in geschiedenis van de mensheid verschijnt. De term islam, vaak vertaald met ‘onderwerping’, verwijst naar de beslissing van de moslim om zich zowel naar lichaam als naar geest te voegen naar de wil van god. Onderwerping aan de goddelijke wil zoals die wordt geformuleerd in de heilige teksten, betekent dat men tracht harmonie tot stand te brengen in het universum. In dit opzicht verwijst islam niet alleen naar de daad van onderwerping maar ook naar de consequentie daarvan, namelijk vrede (salaam).

De islamitische traditie vindt zijn oorsprong in gebeurtenissen die plaatsvonden aan het begin van de zevende eeuw n.Chr. in de Arabische plaats Mekka. De traditie vertelt dat een veertigjarige koopman, Mohammed ibn Abdallah – gewoonlijk aangeduid als de Profeet of de Boodschapper van God – vanaf het jaar 610 n.Chr. tot kort voor zijn dood in 632 n.Chr. een serie goddelijke openbaringen ontvangt. Deze openbaringen, als collectief bekend onder de naam koran, worden door moslims beschouwd als God direct en onfeilbare woord; ze zijnde belangrijkste bronnen van het islamitische geloof en de daarbij behorende praktijk. De koran is zowel het symbool als de belichaming van de nauwe relatie tussen God en mens.

Een aanvulling op de koran zijn de uitgebreide en ingewikkelde overleveringen van Mohammeds leven, de Hadith, waarin de soenna, of ‘traditie’ van het denken, het spreken en het handelen van de profeet is opgetekend. De koran en de Hadith zijn de twee belangrijkste bronnen van het islamitische religieuze en juridische denken. Degenen die belast zijn met de interpretatie van de koran en de Hadith worden oelama genoemd, ‘theologen’. Afgeleid van het Arabische woord voor ‘geleerden’. Door hun inspannning en ontstond de gedragscode die wij kennen als de Sjarie’a; hieruit ontstond vervolgens de islamitische wet.

De meerderheid van de moslims is soenniet. De soenni-variant van de islam is ontstaan in de tiende eeuw n.Chr. onder hoger opgeleiden in Caïro, Damascus, Bagdad en belangrijke Iraanse steden als Nishapur. Soenni-moslims beschouwen zichzelf als leden van de wereldwijde islamitische gemeenschap, maar accepteren onderlinge sociale en culturele verschillen die ontstaan zijn door de ontmoeting tussen de islamitische leer en lokale en regionale praktijken in het Midden-Oosten en elders. ok zijne r onderlinge doctrinaire verschillen die met name ontstaan zijn door verschillen in juridische interpretatie.

... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu