Inleiding - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Boeddishme

Inleiding.

 

Het boeddhisme ontleent zijn naam aan Siddharta Gautama, die door zijn volgelingen geëerd werd als de Boeddha of de ‘Verlichte’. In slecht enkele eeuwen verspreidde zijn leer zich over het Indiase subcontinent en naar vele andere delen van Azië. Hoewel het boeddhisme in India later als levende religie bijna uitstierf, heeft het een diepgaande invloed gehad op het religieuze leven en de culturele ontwikkelingen b uiten India van Afghanistan in het westen tot aan China, Korea en Japan in het oosten, en in heel Zuid-Azië van Myanmar tot ver weg gelegen Indonesische eilanden als Java en Bali. Tegenwoordig is het boeddhisme ook een bruisend onderdeel van het religieuze landschap van Europa en Noord-Amerika.

In de loop van hun verspreiding hebben boeddhistische praktijken en leerstellingen bij het beantwoorden aan de behoeften van nieuwe gastculturen en tradities een opmerkelijke flexibiliteit en aanpassing te herkennen als ‘boeddhistisch’.

De figuur van de Boeddha vormt het hart van de traditie. Geboren als Indiase prins, deed hij afstand van zijn koninklijk bestaan om de verlossing geboorte. Na een lange tijd van studie, meditatie en zelfonderzoek, ervoer hij de verlichting of het ‘ontwaken (bodhi) die hem tot een boeddha maakten. (Hierbij zij opgemerkt dat Siddharta, hoewel hij de Boeddha wordt genoemd, niet de eerst en ook niet de laatste was die ‘boeddha-heid’  bereikte.) Uiteindelijk begon hij zijn prediking en kreeg hij zijn eerste volgelingen. Hij vatte zijn inzichten en vervolgens samen in de leer van de  ‘Vier Edele Waarheden’ en het ‘Edele Achtvoudige Pad’.

De boeddhistische traditie maakte in velerlei opzicht een complexe ontwikkeling door, maar het heeft zijn praktische inslag behouden. De Boeddha werd niet gezien als God of als een bovennatuurlijk wezen, maar als een man die het antwoord had gevonden op de diepste dilemma’s van het menselijke bestaan en die dat antwoord voor anderen toegankelijk had gemaakt. Voor miljoenen  Aziaten vele Europeanen en Amerikanen brengt het samenhang zonder daarbij te leunen op het concept van een goddelijke Schepper.

Ongeveer een eeuw na de dood van de Boeddha leidden twisten over de leer tot de eerste splitsingen in de boeddhistische gemeenschap. Er ontstonden achttien rivaliserende ‘scholen’ (n’kaya's), waarvan alleen Theravada, de overheersende traditie van het hedendaagse Zuidoost-Azië, nog bestaat.

... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu