Inleiding - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Chinese traditie

Inleiding.

 

De drie tradities van het confucianisme, taoïsme en boeddhisme hebben samen met het diepgewortelde volksgeloof gedurende duizenden jaren de Chinese cultuur en geschiedenis bepaald en vormen nog steeds een belangrijk aspect van de Chinese beschaving. De traditionele religies bloeien ook nu nog in Taiwan, Hong Kong, Singapore en de andere overzeese Chinese gemeenschappen. Op Hong Kong na leiden ze een meer verborgen bestaan in de Volksrepubliek, waar de geloofspraktijken zich ondanks een officieel ontmoedigingsbeleid en incidentele vervolgingen hebben gehandhaafd.

China’s religieuze tradities berusten op twee fundamentele principes: de kosmos is een heilige plaats en alle aspecten ervan zijn onderling verbonden. Het centrale doel van de Chinese religie is om deze heiligheid te bewaren door de harmonie tussen mensen onderling en tussen de mens en de natuur te handhaven. Dit wordt weerspiegeld in de inheemse tradities van het taoïsme en confucianisme en ook in het volksgeloof. Het boeddhisme, overgekomen uit India, paste zich ook aan het Chinese perspectief aan.

Van alle internationale religies die China zijn binnengekomen, is het boeddhisme echt veruit het meest succesvol geweest, hoewel ook de islam van invloed is geweest, met name in het westen. Maar elders in China hebben noch de islam noch het christendom enige invloed van betekenis gehad, deels omdat de exclusieve aard van beide geloven zich slecht verhield met de sterk syncretistische aard van de Chinese religieuze praktijk. Het confucianisme, taoïsme en boeddhisme, die gezamenlijk bekendstaan als de ‘Drie Leren’, worden eerder als complementair gezien dan als exclusief en een individu zal ze gewoonlijk alle drie tegelijkertijd praktiseren. Hoewel de tradities ieder hun eigen geschiedenis en specialisten hebben, geldt voor de meeste Chinezen het gezegde dat ‘de Drie Leren tot Eén versmelten’.

De traditionele Chinese religie is gebaseerd op een zeer oude visie op het functioneren van de kosmos. Volgens deze visie is alles wat bestaat, waaronder de Hemel, de Aarde, de mensen en de goden, uit dezelfde essentiële stof opgebouwd, namelijk qi. Qi manifesteert zich in essentie als twee aanvullende krachten, yin en yang. Deze termen stonden aanvankelijk voor de schaduwzijde van een heuvel (yin) en de zonzijde (yang), maar al heel vroeg gin men ze meer symbolisch gebruiken. Zodoende staat yin voor datgene wat donker, vochtig, passief, troebel, koud, zacht en vrouwelijk is, en staat het complementaire yang voor alles wat licht, droog, actief, helder, warm, hard en mannelijk is. Alle dingen bestaan uit zowel yin als yang in wisselende proporties.

... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu