Kerk en Maatschappij - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Christendom

Kerk en Maatschappij.

 

De bijbel roept christenen op om de overheid te gehoorzamen. Men ziet dit bijvoorbeeld in de instructie van Jezus in Marcus 12:17: ‘Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomst en aan God wat God toekomt’. De relatie tussen de kerkelijke en wereldlijke overheid heeft echter in verschillende landen en in verschillende tijden nogal eens onder druk gestaan. De latere Romeinse keizers speelden in kerkelijke aangelegenheden een rol van vitaal belang. Ze riepen concilies bijeen, vervolgden ketters en stelden kerkelijke leiders aan. Deze taken werden in het Oosten overgenomen door de Byzantijnse keizers en in het Westen door de leiders van het Heilige Roomse Rijk.

In de Middeleeuwen nam de politieke macht van de geestelijkheid in het Westen toe. Met name na de ‘investituurstrijd’ in de twaalfde eeuw. Dit was een controverse over de mate waarin wereldlijke vorsten gezag hadden in kerkelijke kwesties. De kerk kwam hieruit als overiwnnaar tevoorschijn. De Reformatie in de zestiende eeuw zag een verdere versterking van de scheiding tussen kerk en staat. In protestantse landen kwam alle wetgevende en politieke macht aan de civiele overheid.

In de laatste eeuwen, evenals in de huidige tijd, zijne r allerlei antiklerikale en anti-kerkelijke bewegingen ontstaan – grotendeels vanuit de kritiek op de rijkdom van de kerk en het misbruik van privileges door de geestelijkheid. In de twintigste eeuw hebben enkele regeringen een expliciet antiklerikale politiek gevoerd, waarbij de clerus allerlei beperkingen kreeg opgelegd en kerkelijke eigendommen geconfisqueerd werden. In communistische staten is het antiklerikalisme onderdeel van een algemene antireligieuze ideologie; hier gaat men zelfs zover dat er een verbod is openbare religieuze activiteiten. Het moderne christendom omvat concepten als ‘sociaal evangelie’ en verschillende radicale stromingen, of ‘bevrijdingstheologieën’, waarin theologische concepten opnieuw doordacht worden vanuit het perspectief van de armen en onderdrukten. Men vindt dat de theologie, met haar bijzondere aandacht voor de verhouding tussen God en mens, ook praktisch en politiek stelling moet nemen. In de twintigste eeuw zijne r nog steeds scherpe conflicten tussen christelijke groeperingen.

Vele interconfessionele meningsverschillen gaan terug op de Reformatie of, zoals de confrontatie tussen rooms-katholieken en orthodoxen i9n het voormalige Joegoslavië, nog eerder.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu