Koran - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Islam

De Koran.

 

De verzen van de koran zijn aan Mohammed gegeven, die ze op zijn beurt reciteerde voor zijn volgelingen. Het woord koran zelf betekent ‘voorlezing’, en het kan verwijzen naar een deel of naar het geheel van de heilige tekst. Volgens de traditie kreeg de koran zijn huidige geschreven vorm onder het kalifaat van Oetman, die een groep gerespecteerde moslims opdracht gaf om een definitieve versie op te stellen. De tekst bestaat ui honderveertien hoofdstukken die soera’s  genoemd worden. Elke soera heeft een nummer ene en titel die gewoonlijk bestaat uit een woord dat aan het begin van de soera voorkomt. Bijvoorbeeld Sora 2, al-Bakara (de koe). Terwijl westerse geleerden meestal naar de nummers van de soera’s verwijzen, gebruiken de moslims meestal de titel als aanduiding.  

De soera’s  bestaan uit aparte verzen, letterlijk ‘tekenen’ van Gods aanwezigheid en genade. De traditie leert dat de eerst soera die geopenbaard werd, Soera 96  is al-Alak, (de bloedklonter), gesproken tot profeet door de engel Gabriël. Het bevat de aankondiging aan Mohammed van zijn missie: ‘Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen. Geschapen heeft Hij de mens uit een bloedklonter.’

De soera’s zijn naar lengte geordend. De langste staan aan het begin van de koran, de kortste aan het einde. De enige uitzondering is Soera 1, al-Fatiha (de opening), die zeven verzen heeft.

De soera’s zijn verder getypeerd als ‘Mekkaans’ of ‘Medinisch’, afhankelijk van het tijdstip van hun openbaring voor of na de Hidjra, het vertrek van Mohammed naar Medina in 622 n.Chr. De Mekkaanse hoofdstukken hebben vooral God majesteit en eenheid tot onderwerp en de zekerheid dat hij zijn barmhartigheid en zijn oordeel over de mensheid en de wereld zal uitstorten. Mohammeds rol in de Mekkaanse periode was het brengen van de goede tijden van Gods barmhartigheid en het waarschuwen tegen het komende oordeel dat de rechtvaardigen van de onrechtvaardigen zou scheiden. Zoals soera 35 zegt: ‘Zij die ongelovig zijn, voor hen is er een strenge bestraffing, maar zij die gelovig zijn en de deugdelijke daden doen, voor hen is er vergeving en een groot loon.’ De Mekkaanse verzen zijn vaak kort en bondig met levendige intense beelden.

De Medinische verzen bevatten vergelijkbare ideeën in ongeveer dezelfde bewoordingen, maar ze geven ook een beeld van de uitdagingen waar Mohammed en de zich ontwikkelde islamitische gemeenschap voor stonden. De verzen zijn in het algemeen langer en complexer en geven vaak uitdrukking aan de zorg voor de religieuze, morele en sociale orde.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu