Kosmos - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Chinese traditie

Kosmos.

 

In de Chinese religie kan met het heilige zowel in tempels en schrijnen tegenkomen als thuis en in de natuur. De tempel is de plaats voor de gemeenschappelijke verering van en offerrituelen aan goden en godinnen. Tempels van de volksreligie worden ‘taoïstische’ genoemd, maar zijn in het algemeen niet uitsluitend. Zo bevatten vele tempels naast beelden van de godheden uit de volksreligie ook beelden van de Boeddha, de bodhisattva Guanyin en van Confucius. De verering in deze tempels is gewoonlijk informeel; de gelovige biedt voedsel, wierook en offergeld aan. Op andere momenten verzamelt de gemeenschap zich in de tempel voor belangrijke geesten en offerrituelen, zoals het Chinese Nieuwjaar, de lente- en herfstrituelen voor de God van de Aarde, het Hongerige Geesten-feest en de jiao of het ‘Grote Offer’ een uitgebreid ritueel voor de vernieuwing van de gemeenschap. Sommige tempels zijn ook populaire bedevaartplaatsen, met name op de verjaardag van een godheid.

Tempels worden met privé-donaties gebouwd en worden bestuurd door een tempelgilde dat uit plaatselijke leken bestaat. Voor het uitvoeren van bepaalde rituelen worden religieuze specialisten, zoals taoïstische en boeddhistische priesters, ingehuurd. De tempelgemeenschap kent ook vaak eigen mediums, die uit naam van een bepaalde godheid spreken, en exorcisten. Tempel fungeren ook als gemeenschapscentra. Ze kunnen de plaats zijn waar dorpsaangelegendheden worden besproken of waar men van muziek en dans geniet; ook zijn ze vaak de ontmoetingsplaats voor lokale sociale en culturele verenigingen.

In het taoïstische en volksgeloof zijn de goden gerangschikt in een hiërarchie die parallel loopt aan het overheidsapparaat van het Chinese keizerrijk. Ook de tempels waar deze hemelse ambtenaren verblijven zijn gemodelleerd naar de gebouwen van de keizerlijke bureaucratie, met kenmerken als gewelfde dakranden, rood geschilderde pilaren en deuren, en stenen leeuwen die de ingang bewaken. De tempel weerspiegelt ook de kosmos: de basis is vierkant, nar als de Aarde, en het plafond kan koepelvormig zijn, zoals de Hemel.

Ook boeddhistische en confucianistische tempels vormen onderdeel van het religieuze landschap. De eerste zijn gewoonlijk kloosters, waar monniken en nonnen verblijven. In de confucianistische tempels vereerden de leden van de (aardse) bureaucratie traditioneel Confucius – als men, niet als god – in tweejaarlijkse offerrituelen op de lente- en herfstnachteveningen. Deze tempels zijn eveneens op een vierkante basis gebouwd en van binnen zijn ze volledig symmetrisch; iedere muur is het spiegelbeeld van de tegenoverliggende muur, wat de orde en rationaliteit van het confucianistische denken uitdrukt.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu