Mythologie - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mythologie > Inleiding

Inleiding

Mythen zijn religieuze verhalen, ze gaan over de schepping van de wereld; het ontstaan van goden en de eerste mensen; de avonturen van helden en bedriegers; de hemel en de onderwereld; over wat het einde der tijden zal brengen. Elke cultuur heeft haar eigen mythen, die van generatie op generatie worden overgedragen.

Het komt vaak voor dat de volledige versie van een mythe, of zijn diepste betekenis, alleen bekend is bij priesters, sjamanen, of mensen die zijn ingewijd in een bepaalde cultus.  Soms wordt een mythe alleen bij bepaalde tijdstippen, gebeurtenissen of ceremonies verteld. Bij de Australische Aborigines behoren mythen tot de geheime kennis van de mannen, of van de vrouwen of van een bepaald deel van de gemeenschap. Een mythe kan zelfs beperkt zijn tot een individu of een familie.  Mythen zijn een belangrijk onderdeel van elke religie. Zij worden geboren doordat mensen nadenken over de wereld, over het goddelijke en het menselijke, en over de connectie tussen beide. In het dagelijkse taalgebruik duidt het woord ‘mythe’ iets fictiefs aan, maar in werkelijkheid zijn mythen de middelen om werkelijkheid aan fundamenteel onderzoek te onderwerpen. Het zijn verhalen die inzicht bieden in onszelf.

De meeste mythen zijn dubbelzinnig en subtiel. Ze hebben onderliggende betekenissen, deze liggen niet vast. Ze zijn geheel op eigen wijze toe te passen afhankelijk van de situatie. Deze flexibiliteit -  voor het eerst opgemerkt door antropoloog Raymond Firth die onderzoek deed op Tikopia, een van de Solomoneilanden – lijkt op de wetenschappelijke methode: theorieën worden aangepast aan de feiten en feiten die niet in een theorie passen, worden niet genegeerd. Een goed voorbeeld van deze flexibiliteit is te vinden in de mythologie van de Achumawi uit Californië, zoals Istet Woiche die in 1928 verhaalde aan C. Hart Merriam. Merriam had grote bewondering voor deze oude man, de Spreker en de Wettenbewaarder van de Madesiwi-groep. Hij schreef: ‘Toen we elkaar beter leerden kennen (…) ontdekte ik dat hij zeer geleerd was.’ Toen Istet Woiche vernam dat de aarde om zijn as wentelt en om de zon draait – wat niet paste in de traditionele folklore van de Achumawi – dacht hij er diep over na en kwam tot de slotsom dat dit waar moest zijn want: ‘Als de wereld niet zou reizen, was er geen wind.’ Hij paste de nieuwe kennis in zijn mythologie in;  taak om de wereld aan het draaien te brengen deel hij toe aan Hart van de Wereld, een van de twee al bestaande goden van de Madesiwi. De verhalen hebben verschillende functies op alle vlakken van een cultuur en beeldden de samenleving uit.

... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu