Openbaring - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Christendom

Openbaring en waarheid.

 

Christelijke theologie is met haar verscheidenheid aan vormen en methoden een enorm complex onderwerp – natuurlijke theologie, praktische theologie, systematische theologie, mystieke theologie, pastorale theologie, speculatieve theologie en, een recente ontwikkeling, bevrijdingstheologiezijn een paar voorbeelden. Op en meer abstract niveau kan men ruwweg  twee typen theologie onderscheiden: dogmatische theologie en moraaltheologie. Dogmatische theologie is de wetenschap van de theoretische inzichten met betrekking tot God. Men probeert fundamentele doctrines en geloofswaarheden op te stellen. Op grond van De Schrift en de traditie houdt de dogmatische theologie zich voornamelijk bezig met onderwerpen zoals de triniteit. Moraaltheologie is weliswaar gebaseerd op de christelijke dogmatiek, maar houdt zich bezig met praktische morele vraagstukken en probeert de relatie tussen de mens en God in kaart te brengen. Onder de alomvattende noemer van ‘de goddelijke natuur’ behandelen systematische theologen een heel scala aan onderwerpen die relevant zijn voor de christelijke leer, zoals ‘christologie’; ‘mariologie’; ‘soteriologie’; en 'eschatologie'.

Ook in het Nieuwe Testament vinden we theologische reflectie, maar de eigenlijke theologie als discipline ontstaat pas bij ‘kerkvaders’ als Augustinus, die de geestelijk vader is van de algemene christelijke opvatting dat de mensheid lijdt onder een erfelijke morele ziekte die ontstaan is door de zondeval van Adam en waar men slecht door Gods genade van verlost kan worden.

In latere tijd, toen in het middeleeuwse Europa de universiteiten ontstonden, werd de theologie verheven tot de ‘Koningin der wetenschappen’. Dit was de periode van de ‘scholastische’ theologie, een systematische methode om theologische c conclusies te trekken uit ‘syllogismen’. De belangrijkste scholasticus is Thomas van Aquino, schrijver van de Summa Theologica, een werk met diepgaande invloed. De schrijver probeert een synthese tot stand te brengen tussen rede en geloof in het licht van de West-Europese herontdekking, via islamitische kanalen, van de antieke Griekse filosofie, met name de filosofie van Aristoteles. Het werk geniet in de moderne katholieke theologie nog steeds aanzien; de studie en voortzetting van Van Aquino’s werk wordt ‘thomisme’ genoemd

Na de Reformatie en de Verlichting ontstond er diversiteit en pluraliteit in het theologische denken door de opkomst van verschillende kerkelijke groeperingen. Kritisch denken en wetenschappelijke vooruitgang vormden een verdere uitdaging voor de theologie.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu