Plichten - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Islam

Plichten.

 

Van moslims wordt verwacht dat ze vijf rituele plichten leren en onderhouden. Deze  plichten worden vaak de ‘vijf zuilen van de islam’ genoemd, hoewel de traditie ze eerder als devotionele handelingen beschouwt, in het Arabisch ibadaat genaamd. De koran noemt deze vijf plichten maar treedt niet in detail zodat islamitische geleerden en leraren zich tot de Hadith hebben moeten wenden voor verdere richtlijnen. De islamitische literatuur in zowel zijn serieuze als meer populaire vorm behandelt de vijf plichten uitgebreid; dit is een indicatie van de nadruk die gelegd wordt op de fysieke dimensie van het islamitische religieuze leven.

De eerst van de vijf plichten is het uitspreken van de sjahada, de islamitische geloofsbelijdenis: ‘Er is geen god dan God, en Mohammed is zijn profeet.’ Dit is de essentie van het islamitische geloof, en deze woorden worden regelmatig uitgesproken in het dagelijks leven.

De tweede – en in de ogen van vele, centrale – plicht is het gebed, salaat. Dit voorschrift vinden we zowel in de koran als in de profetische traditie. In een van de vele Hadiths waarin hij over het gebed spreekt, wordt Mohammed als volgt geciteerd: ‘Wanneer iemand van jullie bidt staat hij nauw contact met zijn Heer.’

In de koran vinden we verschillende verwijzingen naar het gebed; het is duidelijk dat het om verschillende soorten gebed gaat. Het ‘verplichte gebed’ is het belangrijkste. Dit gebed wordt vijf keer per dag verricht op vaste tijden, nadat men zich op de juiste wijze ritueel gereinigd heeft. Andere vormen van gebed zijn niet verplicht. De vijf gebeden vinden plaats bij zonsondergang, ‘s avonds, bij zonsopgang, tussen de middag en aan het einde van de middag. Het dagelijks leven in islamitische streken en buurten wordt beheerst door het ritme van de oproep tot gebed die voor elk van de vijf gebeden, gewoonlijk vanaf de minaret gedaan wordt door de moe’addzin

Hoewel het voor alle moslims wenselijk is dat ze naar de moskee gaan om te bidden is het alleen voor mannen verplicht om zich voor het middaggebed op vrijdag in de moskee te verzamelen. De dienst op vrijdag behelst ook een preek die door de vaste voorganger of door een prominent lid van de gemeenschap gehouden wordt. . Zo’n preek bestaat gewoonlijk uit een commentaar op een bepaalds godsdienstig of sociaal onderwerp, gevolgd door de bespreking van één of meer verzen uit de koran .De gelovigen staan opgesteld in rechte rijen, waarbij de imaam, degene die gekozen is om de bijeenkomst te leiden, alleen vooraan staat met zijn gezicht naar de mihraab.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu