Schat te Muiden - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mythen en sages > Nederland & België

De schat te Muiden.

 

Het is 1810. Nederland is ingelijfd  bij het Franse rijk van keizer Napoleon. De gevolgen daarvan beginnen zo langzamerhand merkbaar te worden: het geld wordt schaarser, de ambtenaren talrijker en de jongemannen worden ingelijfd in het Franse leger.

In Muiden houdt zich een Duitse professor in de philosophia occulta, de verborgen wijsbegeerte, op die zich  Von Slenderhenk noemt. Op een avond in september is er een aantal gasten in het logement waar hij verblijft aanwezig en hij raakt met hen aan de praat. Na het uitwisselen van een paar algemene wetenswaardigheden en het bespreken van de mislukte inval van de Engelsen op Walcheren, het jaar daarvoor, komen ze op de benarde financiële toestand van het land. Een van de Muidenaren ziet het somber in, maar gelukkig heeft hij nog wat achter de hand.  De Duitser glimlacht als hij dat hoort.

‘Ik heb gehoord,’ zegt hij, ’dat er hier in de buurt, op de Papenlaan om precies te zijn, een schat in de grond verstopt zit. ’De Muidenaar wil daar wel meer van weten. ‘Dat zou een welkome meevaller zijn,’ antwoordt hij, terwijl hij op zijn platte geldbuidel klopt. ‘Hoe halen we die eruit?’ ‘Ah,’ zegt de Duitser, ‘voor iemand die de verborgen wetenschappen heeft bestudeerd, is dat niet zo moeilijk.’ ‘En u hebt die bestudeerd?’ ‘Jazeker, zeven jaar heb ik in Krakau vertoef,  waar mij de geheimen der sterrenwichelarij, duivel bezwering en alchemie geopenbaard werden.’ De Muidenaar schrikt even: met duivelbezweerders wil hij zich liever niet inlaten – maar het geld lokt.

‘En u kunt achter de plek komen waar die verborgen schat ligt?’ vraagt hij de professor. ‘Met mijn hazelaar,’ antwoord deze. Dat komt de Muidenaar bekend voor. Hij heeft wel meer gehoord van lieden die met behulp van zo’n gevorkte tak zaken hebben opgespeurd. ‘En nog een zakje dukaten,’ vervolgt de geleerd. ‘Om een beter resultaat te verkrijgen is het absoluut noodzakelijk een zakje dukaten aan te wenden. Geld trekt geld aan, zoals de Ouden reeds leerden.’

Zij spreken af de volgende avond gezamenlijk  de schat te gaan opgraven. ‘Hier zijn de dukaten alvast,’ zegt de Muidenaar en hij maakt aanstalten het zakje aan de professor te overhandigen. ‘Dat kunt u bij u houden, beste vriend, de aanwezigheid ervan is voldoende.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu