Sjarie'a en de wetten - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Islam

Sjarie's en wetten.

 

De islamitische traditie die gebaseerd is op de leer van de koran en de Hadith, end ie nader geïnterpreteerd is door islamitische theologen instrueert de moslims zich zowel als individu maar vooral ook als gemeenschap te richten naar de wil van God. Volgens deze opvatting, is de mens door God uitverkoren om als zijn vertegenwoordiger op aarde op te treden en, om een variatie op een uitdrukking uit de koran te gebruiken: ‘het behoorlijke te gebieden en het verderfelijke te verwerpen’. Alle moslims hebben dus de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat er een rechtvaardige en morele sociale orde wordt gecreëerd en onderhouden.

De basis van deze morele en sociale orde wordt natuurlijk gevormd door het onderricht zoals dat in de koran, de Hadith en in de religieus-juridische traditie door de oelama is geformuleerd. ;Dit corpus wordt collectief aangeduid met de naam sjarie’a, de ‘islamitische weg’. Op basis hiervan worden de wetten geformuleerd waarmee islamitische geleerden geprobeerd hebben de ideale islamitische samenleving tot stand te brengen. De studie van de sjarie’a wordt fikh genoemd, nog het beste te vertalen als ‘jurisprudentie’. Degenen die de sjarie’a bestuderen worden foehaka genoemd.

Al vroeg in de ontwikkeling van het rechtssysteem werden de wettend ie het islamitische leven bepalen in twee fundamentele categorieën verdeeld: de wettend ie betrekking hebben op de relatie tussen de mens en God; en de wetten die te maken hebben met de integriteit van de menselijke samenleving. In elk van beide sferen zijn vervolgens vijf ethische gedragscategorieën te onderscheiden ‘verplicht’, ‘aanbevolen’, ‘neutraal’, ‘afkeurenswaardig’ en ‘verboden’. In het bereik van de menselijke verhouding tot God zien we dan vijf ‘geloofsplichten’. Deze vijf handelingen worden vaak de  ‘vijf zuilen’ van de islam genoemd en vormen de basis van het islamitische religieuze systeem.

Het deel van het islamitische recht dat betrekking heeft op sociale en politieke verhoudingen is veel groter. Een centraal aandachtsveld dat korangeleerden bezighoudt is bijvoorbeeld het familierecht. De koran stelt op dit gebied allerlei onderwerpen aan de orde, zoals huwelijk, echtscheiding, overspel, erfrechtelijke kwesties, de behandeling van vrouwen en kinderen en financiële zaken. Wat betreft het islamitische huwelijksrecht blijft de vraag naar polygamie omstreden. De koran is eenduidig: een islamitische man mag tegelijkertijd met vier vrouwen gehuwd zijn.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu