Verlossing - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Hindoeïsme

Verlossing.

 

De religieuze traditie die in India ontstonden, hebben de mens uitgebeeld als opgenomen in een voortdurende kringloop van leven en dood. Hindoes, jaina’s en boeddhisten hebben zich in termen van eeuwig lijden en een gevangen-zijn op aarde over deze hachelijke toestand uitgelaten. De tradities verschillen echter als het gaat om de vraag hoe men de bevrijding uit deze cyclus kan bereiken.

Binnen het hindoeïsme zelf kunnen onder de vele mogelijke routes naar bevrijding twee algemene perspectieven worden onderscheiden. Het eerste is kenmerkend voor de hindoeïstische tradities die geloven dat de menselijke ziel (atman) identiek is aan het opperste wezen (brahman). Omdat er maar één opperste wezen is en wij daaraan gelijk zijn, ligt in  bevrijding de uiteindelijk te ervaren kennis dat we goddelijk zijn. Dit wereldbeeld, het best beschreven door de leraar Shankara, benadrukt het belang van de menselijke inspanning en het streven om de noodzakelijke transformerende wijsheid te verwerven. Het tweede perspectief kenmerkt de scholen die een ultiem onderscheid zien, hoe subtiel dan ook, tussen de mens en God. Voorstanders van deze visie bepleiten het vereren van het opperste wezen en het vertrouwen op Gods genade.

In de loop van de Bhagavad Gita beschrijft Krishna drie wegen naar verlossing: de weg van handelen, de weg van kennis en de weg van devotie. Sommige hindoes zien dit als verschillende wegen naar het goddelijke, anderen zien het als aspecten van één weg. De weg van handelen (karma yoga) is het pad van onzelfzuchtig handelen; men moet zijn plicht (dharma), bijvoorbeeld studeren of goede daden, maar niet uit angst  voor schuld of straf in de hoop op lof of beloning. Door zo de vruchten van het handelen los te laten, bereikt men eeuwige vrede. Een verwant begrip is het idee van  ‘afstandelijk handelen’ als de beste manie om bevrijding te verwerven. Dit houdt in dat men altruïstisch handelt ten behoeve van de mensheid en al zijn daden op een meelevende manier uitvoert.

Volgens de weg van kennis (jñana yoga) kan men door het verwerven van kennis van de schrift een transformerende wijsheid bereiken die iemands vorige karma vernietigt. Ware kennis is het inzicht in de aard van het universum, goddelijke macht en de menselijke ziel. Deze wijsheid kan worden verworven door van een geschikte en geleerde leraar teksten te leren, door meditatie en door fysieke en mentale zelfbeheersing in de vorm van een methode die yoga heet.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu