Visie - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Christendom

De weg van Christus.

 

Gedurende hele geschiedenis van het christendom is er weinig veranderd in de fundamentele principes die bedoeld zijn om de gelovigen een christelijk leven te laten leiden. Christelijke ethische voorschriften hebben vaak de vorm van goddelijken bevelen of geboden. De belangrijkste bron voor de christelijke ethiek wordt gevormd door de tien geboden, die Mozes volgens Exodus 19:24-20:17 en Deuteronomium 5:6-21 op de berg Sinaï van God ontvangen heeft, en door de leer van Jezus. In beide gevallen zijn de schriftelijke bronnen constant gebleven, hoewel rooms-katholieken en lutheranen enerzijds en oosters-orthodoxen en protestanten anderzijds enigszins verschillen in de manier waarop ze de tien geboden ordenen. De interpretatie van de Schrift is, afhankelijk van de historische, sociale en geografische context en de denominatie, ook aan veranderingen onderhevig geweest. De oude Inquisitie gebruikte om de status quo te handhaven bijvoorbeeld dezelfde principes als hedendaagse bevrijdingstheologen gebruiken om radicale sociale agenda op te baseren

De tien geboden of ‘decaloog’ zijn fundamentele religieuze en sociale voorschriften en worden in de bijbel expliciet als woord van God bestempeld. In deze regels wordt de relatie tussen het individu en God, d ouders, de echtgeno(o)t(e)e en de gemeenschap vastgelegd. De eerst vier geboden hebben betrekking op de relatie met God – men moet uitsluitend God aanbidden, de sabbat houden en Gods naam eren. Na een aansporing om ook de ouders te eren hebben de overige vijf geboden betrekking op ethisch maatschappelijk gedrag met een verbod op diefstal, hebzucht, leugens, moord en overspel. Het evangelie van Mattheüs bevat een lang verslag van een redevoering voor een menigte die Jezus op een heuvel hield. Deze zogenoemd ‘Bergrede’ is van essentieel belang geweest voor de  formatie van de ethische fundamenten van het christendom. Jezus begint met de menigte mee te delen dat hij niet gekomen is om de wet van Mozes te ontbinden maar om deze te vervullen en hij waarschuwt hen ervoor dat wie zich niet aan de tien geboden houdt of anderen aanspoort dat niet te doen, ‘zeer klein’ zal zijn in het koninkrijk der hemelen. Hij gaat verder schetsen van en geheel nieuw ethisch systeem dat ver uitgaat boven de Mozaïsche wet, waarmee de basis gelegd werd voor een geheel eigen christelijke ethiek. Jezus breidt het verbod om te doden uit tot een verbod op het hebben van haatgevoelens jegens een ander; het verbod op overspel breidt hij uit tot een verbod op het zelfs maar denken aan overspel; en het verbod om Gods naam ijdel te gebruiken omvat nu ook een verbod op zweren bij de hemel, de aarde of zichzelf.

 

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu