Wie is God? - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Het Jodendom

Wie of wat is God?

In het jodendom wordt God altijd beschouwd als transcedent, verheven boven de natuur en de wereld. God is wel aanwezig in de wereld, communicatie is op verschillende manier mogelijk. De kabbalistische traditie (tzimtzum), stelt dat God een deel van zijn almacht heeft opgegeven om de mens over een vrije wil te laten beschikken.

God is de onherleidbare realiteit achter de aardse werkelijkheid. Hij is een God van de geschiedenis. Het jodendom i niet dualistisch en staat voor goed én kwaad. De twee belangrijkste eigenschappen zijn gerechtigheid en genade. Het mannelijk én het vrouwelijke.
De naam van God is het tetragrammaton, YHWH, maar deze is te heilig om uit te spreken. De meest algemeen gebruikte term is Adonai (mijn Heer). In sommige kringen is echter ook deze naam onuitspreekbaar verklaard en moest er dus een andere term bedacht worden bijvoorbeeld Hashem (de Naam). Men kan ook nog naar de God verwijzen door het noemen van belangrijke kenmerken. Gods aanwezigheid in de wereld wordt Shechina genoemd. Dit is een vrouwelijk woord dat tot veel speculatie met betrekking tot de mannelijk en de vrouwelijk aspecten van God leidde. Shechina is ook een belangrijk concept in de moderne feministische theologie geworden.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu